1. Piirkonnamärgise kasutusõigus on toodetel ja teenustel, mille osas ettevõtja on täitnud vastava avalduse. Ilma loata on Läänemaa OMA märgise kasutamine keelatud.
  2. Märgise kasutamisõigus- ja tingimused toodetel/teenustel lepitakse eelnevalt ettevõtjaga kokku.
  3. Ettevõtja, kes on saanud loa kasutada toodetel/teenustel Läänemaa OMA märgist võib aktiivselt osaleda ja ise algatada ühisturunduslikke ettevõtmisi, mis aitavad kaasa märgise tuntusele ja tunnustusele.
  4. Läänemaa OMA märgise taotlemine põhineb statuudil ning sellega seonduvat koordineerib Sihtasutus Läänemaa.
  5. Läänemaa OMA märgise kasutusõiguse küsimise taotlusvorm veebis täitmiseks on leitav siit ja trükitav vorm siit, mille saab saata e-posti aadressile oma@laanemaa.ee.
  6. Sihtasutus Läänemaa kontrollib taotleja vastavust kriteeriumitele ning vajadusel küsitakse täpsusustavat infot toote/teenuse või tootja kohta.


Läänemaa OMA märgist saab kasutada toodetel ja teenustel kui:

  1. ettevõte toodab toodet või osutab teenust Lääne maakonnas;
  2. ettevõte tegutseb kooskõlas statuudis toodud väärtuspõhimõtetega;
  3. märgi kasutamine tootel ei kahjusta teiste märgikandjate huve ja märgise algset ideed.

Läänemaa OMA taotlusvorm (veebis täidetav)

Läänemaa OMA taotlusvorm  (trükitav)

Läänemaa OMA märgise kasutusjuhend

Läänemaa brändi stiiliraamat 

Märgise failid saadetakse kasutusõiguse saanutele personaalselt.